Varför riddarhugo?

En bra fråga, med faktiskt ett ganska enkelt svar. Hugo var min farfars far, han var en entreprenör och idéspruta. I det lilla samhälle han bodde verkade han till många förbättringar; Realskola, bättre bostäder, elektricitet och så vidare. För sina tjänster till samhället förärades han med Vasaorden ur kungens hand. Alltså, Hugo var riddare av Vasaorden; Riddar Hugo. Mitt val av namn är en hyllning till honom, jag hoppas att lite av hans entreprenörsanda ska spilla över på mig.