tisdag 6 augusti 2013

78 år sen!

1935 kunde efter 13 år Vellinge kommunala mellanskola invigas. Den gav de boende i Vellinge möjlighet att avlägga realexamen på orten. Initiativtagare och invigningstalare var, min farfars far Hugo Jönsson. Jag har hittat ett citat från hans tal som jag tänkte återge.


"Resultatet av vår strävan föreligger nu och vad vi idag kallar nytt, skall kanske med vår tids snabba fart,
snart nog bli gammalt och omodernt. Men låt oss icke i byggnaden och lokalerna se det väsentliga, utan istället se det i skolans det vill säga elevernas och lärarnas dagliga liv och gärning. Om vår skola bibehåller kontakten med livet utanför dess murar och anpassar sig efter dess behov, så löper den ej någon risk att bli omodern"

Detta var alltså 78 år sedan, är det mindre relevant idag? Knappast! Undrar vad gammelfarfar hade haft att säga om dagens skolpolitiker.

Det kan nog komma mer om Hugo Jönsson senare.